Kirken i Skibsted

Skibsted Kirke er en landsbykirke fra middelalderen med romansk kor og skib.

Våbenhuset er fra reformationstiden, mens tårnet først blev tilbygget i 1929. Altertavlen og kirkens prædikestol er begge fra 1600-tallet.

Altertavlen stammer fra Råsted Kirke ved Randers, men dele af alterbilledet er fra Skibsted.

Døbefonden er romansk med et fad fra 1600-tallet, der stammer fra Holland.

Kirkens klokke er fra ca. 1990, hvor den gamle klokke fra 1200-tallet blev udskiftet.

Under koret er der en tilmuret gravkælder.

Kirken har adresse på Skibstedvej 32 i Skibsted, 9293 Kongerslev