Begravelse

Ritualet ved begravelse sammensættes af den præst, der foretager begravelsen og kan derfor variere noget. Nedenstående ritual er det ritual, der anvendes af den nuværende præst ved Bælum og Solbjerg kirker.

KLOKKERINGNING
Kisten står inde i kirken ved begravelsens begyndelse eller bringes ind under klokkeringning og præludium.
PRÆLUDIUM
Efter ringning indledes begravelsen med musik af orgel eller andet instrument.

1. Salme
Salme synges af alle
HILSEN
Præsten siger hilsen vendt mod menigheden
BØN
Præsten siger: "Lad os alle bede!", hvorefter præsten vendt mod alteret siger en indledningsbøn.
LÆSNING
Præsten læses påskeevangeliet og afslutter med Trosbekendelsen. Menigheden står op.

2. Salme
Salme synges af alle
TALE
Præsten står ved kisten og holder begravelsestale. Hvis det er en bisættelse foretages jordpåkastelsen efter talen (se nedenfor)

3. Salme
Salme synges af alle
BØN
Præsten siger: "Lad os alle bede", hvorefter præsten vendt mod alteret siger en afslutningsbøn.
VELSIGNELSE
Præsten siger vendt mod menigheden og med løftede arme velsignelsen. Menigheden står op under velsignelsen og synger : "Amen. Amen. Amen".

4. Salme
Salme synges af alle
POSTLUDIUM
Begravelsen afsluttes med musik af orgel, andet instrument eller korsang. Under postludiet bæres kisten ud til rustvogn eller jordpåkastelse ved graven.

JORDPÅKASTELSE
HILSEN
Præsten siger en hilsen.
JORDPÅKASTELSE
Præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene: "Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jord skal du igen opstå".
BØN
Præsten siger Fadervor.
SALME
Der synges eventuelt en afslutningssalme af alle, og der siges tak til de fremmødte.