Søndagsgudstjenester kl: 9:00, 14:00 og 19:30

KLOKKERINGNING
En halv time, et kvarter og umiddelbart før gudstjenesten begynder, ringes der med kirkens klokker.
PRÆLUDIUM
Efter ringning indledes gudstjenesten med musik af orgel, andet instrument eller korsang.
INDGANGSBØN
Indgangsbønnen læses af kirkesangeren

1. Salme
Salme synges af menighed
HILSEN
Præsten siger: "Herren være med jer!", og menigheden svarer: "Og Herren være med dig!".
KOLLEKT
Præsten siger: "Lad os alle bede!", hvorefter præsten vendt mod alteret siger en indledningsbøn.
G.T.- ELLER N.T.LÆSNING
Søndagens læsning fra Det Gamle Testamente eller Det Nye Testamente læses af præsten. Menigheden står op under læsningen.
TROSBEKENDELSEN
Trosbekendelsen synges af menigheden. Menigheden står op

2. Salme
Salme synges af menigheden
HILSEN
På prædikestolen indleder præsten med ordene: "I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn".
EVANGELIELÆSNING
Præsten indleder evangelielæsning med: "Dette hellige evangelium..." Menigheden rejser sig og synger: "Gud værer lovet for sit glædelige budskab". Søndagens evang.tekst læses af præsten.
PRÆDIKEN
Præsten prædiker over teksten. Prædiken afsluttes med en lovprisning.
KIRKEBØN
Præsten beder kirkebønnen.
VELSIGNELSE
Præsten siger den apostolske velsignelse, mens menigheden står op.

3. Salme
Salme synges af menigheden
HILSEN
Præsten siger: "Herren være med jer!" og menigheden svarer: "Og Herren være med dig!"
KOLLEKT
Præsten siger: "Lad os alle bede!", hvorefter præsten vendt mod alteret siger en afslutningsbøn.
VELSIGNELSE
Præsten siger vendt mod menigheden og med løftede arme velsignelsen. Menigheden står op under velsignelsen og synger : "Amen. Amen. Amen.".

4. Salme
Salme synges af menigheden.
UDGANGSBØN
Kirkesanger siger meddelelser og læser udgangsbøn.
POSTLUDIUM
Gudstjenesten afsluttes med musik af orgel, andet instrument eller korsang. Menigheden sidder ned. Efter postludium rejser præsten sig og går ud, menigheden følger efter.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Ved særlige gudstjenester vil der normalt forefindes