Navneændring

HVORDAN GØR JEG VED LIVETS STORE BEGIVENHEDER?

Fra i år er den del af kirkebogsføringen, der drejer sig om civilregistreringen, blevet 100 % digitaliseret. Det betyder, at ved fødsel, navngivning uden dåb, navneændring og død skal man gå ind på www.borger.dk og følge anvisningerne der. Er man i tvivl om, hvordan man gør, er man velkommen til at kontakte kordegnekontoret i Støvring, der fremover tager sig af civilregistreringen her i sognene: Kirkekontoret i Støvring, tlf. 98 37 16 86, e-mail: amkn@km.dk

Men så er der jo alt det, der har med kirken at gøre: dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Der skal man stadig ringe til sin præst og aftale nærmere.