Dåb

Dåb finder normalt sted ved en søndagsgudstjeneste efter første kollekt. Dåb i forbindelse med vielse finder sted efter 3.salme, eller andet sted efter præstens anvisning.

Salme
1.dåbssalme synges af alle.
SPØRGSMÅL
Præsten spørger, om barnet eller den voksne er døbte, hvortil der svares: "Nej".
LOVPRISNING
Præsten siger lovprisning.
BØN
Præsten siger: "Lad os alle bede!", hvorefter præsten beder en indledningsbøn.
LÆSNINGER
Præsten læser fra Biblen. Menigheden rejser sig. Læsningerne afsluttes med ordene: "Så vil vi nu hjælpe dette børn (disse børn, dig) til hans velsignelse ved at døbe det (dem, dig) i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!"
KORSTEGN
Præsten udtaler korsordene og tegner med hånden kors for ansigt og bryst af den, der skal døbes
NAVN
Præsten spørger om den, der skal døbes, navn. Navnet siges og gentages af præsten.
TROSBEKENDELSEN
Præsten spørger den, der bærer dåbsbarnet, eller den, der skal døbes, om vedkommende tror på Trosbekendelsen. Hertil siges der: "Ja".
DÅB
Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger:"Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn".
BØN
Præsten lægger en hånd på den døbtes hoved og siger en bøn.
FADERVOR
Mens præsten holder sin hånd på den døbtes hoved siger præst og menighed Fadervor sammen. Præsten afslutter muligvis bøn med velsignelse af den døbte. Menigheden sætter sig herefter ned.
FADDERTILTALE
Præsten siger faddertiltalen til fadderne.

Salme
2. dåbssalme synges af alle, hvorefter den kirkelige handling fortsætter.