Kirkebil

Der kører gratis kirkebil indenfor sognegrænserne til alle gudstjenester i Bælum, Solbjerg og Skibsted kirker og til alle arrangementer og møder i sognegården.

Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:

Byens Taxa: tlf.: 98 33 58 00