Kirketegning

På væggen lige modsat kirkens indgangsdør er ophængt et epitapium med knælende portrætfigurer ved krucifiks. Det er opsat 1648 og forestiller Enevold Seefeld d.1643) og hustru, Anna Urne. 

En traditionel romansk landsbykirke ombygget af flere gange og især præget af de 4 strenehvælvinger, der løber op igennem skibet og i koret. Kirken fremstår i dag som en smuk og romantisk landsbykirke, beliggende højt og frit på en bakketop.

Kirken er sidst gennemrestaureret i 1977. Ved den lejlighed blev kirkens stolerækker malet i traditionelle farver.

Døbefonten stammer fra den gamle romanske kirke, hvor den på 2 store, flade trinsten af norsk gneis var anbragt lige indenfor indgangsdøren. Ved restaureringen i 1976 blev stene gravet frem, og fonden igen stillet på dem, nu monumentalt i korets venstre side.

Alterskranke med gelænder af smedejern forestiller djævlefigurer omslynget og uskadeliggjorte af sine egne haler, eller er adelsskjolde for Laurids Kierulff og hustru Karen Gesmann fra Viffertsholm,der har fået gelænderet udført omkring 1724

Altertavle er et højrenæssancearbejde fra omkring 1600. I 1727 bekostede Laurids Kierulff, Viffertsholm, tavlen prydet med et maleri af 'Den hellige nadver'. Antependium er et vævet arbejde udført af Kirsten og John Bicker, Kbh Kalkmaleri fra 1700-tallet forestiller en vævet baldakin

Prædikestol er fra slutningen af 1700-tallet 

Fra gravhvælving under koret er kisteplader fra blandt andet Margrethe Viffert (d.1627), Corfits Urne (d. 1620), Enevold Seefeld (d. 1643) og Niels Harbo (d. 1672) forgyldte og hængt op på egeplader i våbenhus og tårnrum.

Vest for kirkens tårn ligger en stor gravhøj fra bronzealderen eller vikingetid. Højen og solmærker fundet i enkelte af de marksten, der udgør diget omkring kirketården, vidner om et tidligere helligsted eller et gudehov på stedet fra hedensk tid.

Klokken i våbenhuset er en af landets ældste kirkeklokker. Klokken er støbt i Nederlandene og har været brugt ved ringning i kirken fra 1100-1200 tallet og indtil 1960.